انتخاب اتاق وشهریه خوابگاه خودگردان سال تحصیلی 97-98


قابل توجه دانشجویان خودگردان

 کاردانی962

کارشناسی( 952-961-962)،

دکتری (941-942-951-952-961-962)

اتخاب اتاق از ساعت 11روز دوشنبه 12شهریور97شروع وتا15شهریور ادامه خواهد داشت

.

نرخ اتاق ها به شرح ذیل می باشد

شهریه ظرفیت اتاق
6450000 1نفره
5950000 2نفره
5150000 3نفره
4750000 4نفره
4500000 5نفره
4200000 6نفره
3850000 7نفره
3550000 8نفره
1750000 9 و 10نفره

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهلت پرداخت 6ساعت می باشد درغیر اینصورت انتخاب اتاق کنسل خواهد شد.

*مهم*

ضمنا متذکر می گردد :

واحد 5خوابگاه گلستان مخصوص پزشکی است  همچنین خوابگاه شقایق  .

دانشجویان پسر، پزشکی می بایست در خوابگاه اندیشه وسایر رشته ها در خوابگاه تدبیر انتخاب اتاق نمایند .

دانشجویان سایر رشته ها که درسال گذشته درخوابگاه اندیشه ساکن بوده اند می توانند در خوابگاه تدبیر نیز انتخاب اتاق نمایند.

سامانه جامع اتوماسيون خوابگاه
ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور  

حفظ نام کاربری
اطلاعیه ها
Dormitory Automation System Version 2018.09.11
2012-2019 SamaSoft.net ©