قیمت اتاق های خودگردان


مبلغ شهریه 1 ترم

ظرفیت اتاق

585 هزار تومان   1نفره
540 هزار تومان 2 نفره
468 هزار تومان  3نفره
430 هزار تومان 4 نفره
405 هزار تومان 5 نفره
380 هزار تومان 6 نفره
350 هزار تومان 7 نفره
325 هزار تومان 8 نفره
160 هزار تومان 9و 10 نفره

سامانه جامع اتوماسيون خوابگاه
ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور  

حفظ نام کاربری
اطلاعیه ها
ردیف
تاریخ درج اطلاعیه
Dormitory Automation System Version 2017.08.30
2012-2018 SamaSoft.net ©